Cookies

Ved at benytte poesienshus.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til vores medlemmer og kunders behov og interesser. Cookies husker fx, hvad man har lagt i indkøbskurven, og om man tidligere har besøgt siden.

Persondata

For at blive medlem af Poesiens Hus skal du som minimum oplyse:

Navn

Adresse

E-mailadresse

Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om dit medlemskab i fem år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som medlem har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Poesiens Hus via e-mail karen@poesienshus.dk

I henhold til EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Læs mere i vores Persondatapolitik herunder.

Persondatapolitik for Foreningen Poesiens Hus

Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Poesiens Hus indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med indmeldelse i Poesiens Hus eller indgåelse af forfatter- og illustratorkontrakt. Derudover gælder den for personoplysninger, som afgives i forbindelse med ansøgning om ansættelse i Poesiens Hus.

Poesiens Hus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

POESIENS HUS | MØLLEGADE 7 | 2200 KØBENHAVN N | 29 29 74 64 | CVR: 34641536 | KAREN@POESIENSHUS.DK

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål samt retsgrundlaget for behandlingen:

 1. Håndtering af personoplysninger ved indmeldelse i Poesiens Hus

Formålet er, at vi kan opfylde medlemsbetingelserne, som du har ret til ved din indmeldelse. Oplysningerne, der gives ved dit medlemskab bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud. Derudover bruges de til kontingentopkrævning, til eventuelle køb via Poesiens Hus’ webshop, og registrering og fakturering ved kursusdeltagelse, samt andre aktiviteter udført af Poesiens Hus.

De oplysninger du giver, når du melder dig ind i Poesiens Hus er:

 • E-mail
 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Information om arbejdsplads

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.

Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Bladkompagniet til at udsende vores medlemsblad ’Poesiens’ og ’Nordens Allerbedste Pensumløse Poesi’. Det er Bladkompagniet der står for distribution af bladene. Bladkompagniet er i dette tilfælde særskilt dataansvarlig.

 • Håndtering af personoplysninger ved indgåelse af forfatter-, illustrator- eller oplægsholderkontrakt med Poesiens Hus.
  Formålet er, at vi kan opfylde de aftalte betingelser, som vi indgår overfor vores forfattere, illustratorer og oplægsholdere. De oplysninger du giver til udarbejdelse af forfatter-, illustrator- og oplægsholderkontrakt er:
 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Bankoplysninger

Oplysningerne opbevares i hardcopy i aflåst arkivskab som supplement til den underskrevne kontrakt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1.

Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter regnskabsårets udgang efter at bogen ikke længere er sat til salg.

 • Håndtering af personoplysninger ved jobansøgning hos Poesiens Hus

Formålet er, at modtage ansøgninger med henblik på at besætte ledige stillinger hos Poesiens Hus. Vi vil behandle de oplysninger, som kandidaten har udfyldt i sin ansøgning, hvilket typisk er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Tidligere og nuværende arbejdsplads

Persondataoplysningerne stammer fra informationer sendt per e-mail fra ansøger til karen@poesienshus.dk. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1.

Vi opbevarer dine personoplysninger i højst 6 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet.

4. Håndtering af personoplysninger ved tilmelding til kursusaktivitet afholdt af Poesiens Hus

Formålet er, at vi kan opfylde de aftalte betingelser, vi indgår overfor vores kursister.

Vi vil behandle de oplysninger, som kursisten udfylder ved kursustilmelding, som er:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Eventuelt anden oplyst faktureringsadresse
 •  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret jf. bogføringslovens § 10.

Oplysningerne der gives i forbindelse med kursustilmeldingen indsamles via Fællesskab ApS’ kursussystem.

5. Persondata til eksterne leverandører

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse er blandt andet beskrevet i ovenstående. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

6. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvilket formål registreringen tjener. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være ved henvendelse.

7. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være ved henvendelse.

8. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

9. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at bestå af opbevaring. For eksempel hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

10. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

11. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Dette skal ske uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk/kontakt/.

Dokumentoplysning: Dette er version 1.0 af Poesiens Hus persondatapolitik skrevet i februar 2022.